Nekustamā īpašuma vērtēšana

Neatkarīga īpašumu vērtēšana:


  Operatīvi

  Pieejami

  Precīzi aprēķini

  Precīzi fiksēti fakti

  Kompetenti vērtētāji

  Profesionāla apkalpošana

Pieteikties

Sertificēta nekustamā īpašuma vērtēšana. Mēs operatīvi novērtēsim jebkuras sarežģītības un veida nekustamo īpašumu. Ātri reaģējam uz jebkuru Jūsu jautājumu un pasūtījumu, esam pieejami visu nedēļu un visā Latvijā.  Vērtējums kā juridisks instruments Jums noderēs grāmatvedībā, īpašuma pirkšanā vai pārdošanā, finansējuma piesaistē, mantiskā ieguldījuma novērtēšanā, mantas dalīšanā, mantojuma lietu kārtošanā tiesvedībā un citos gadījumos.


Mēs varam novērtēt:

 • Dzīvokļus
 • Privātapbūvi
 • Zemes gabalus
 • Komercobjektus
 • Inženierbūves - ūdenstorņi, artēziskās akas, rezervuāri
 • Kopīpašuma domājamās daļas
 • Mežus

Vērtēšanas procesa apraksts:

1. Pieteikums, vienošanās par darba uzsākšanu

Pieteikuma saņemšana, vienošanās par darba uzdevumu un sasniedzamo mērķi.

2. Objekta apsekošana un fotofiksācija

Vērtētājs apseko objektu, veic fotofiksāciju, konstatē situāciju, veic dokumentu izpēti

3. Vērtējuma atskaites sagatavošana

Vērtētājs veic iegūtās informācijas analīzi, veic tirgus izpēti un veic precīzus aprēķinus

4. Vērtējuma vai ekspertīzes atskaites saņemšana

Jūs saņemiet operatīvu, precīzu un pieejamu vērtējumu, gan drukātā, gan elektroniskā veidā

Kādiem mērķiem nepieciešams vērtējums?

 • Finansējuma piesaistei
 • Mantas dalīšanā
 • Tiesvedībai
 • Grāmatvedības vajadzībām
 • Mantiskā ieguldījuma veikšanai
 • Pirkšanai vai pārdošanai
 • Mantojuma lietu kārtošanai
 • Izsoles sākumcenas noteikšanai
 • Pašu zināšanai, kā arī citiem mērķiem

Sadarbībā ar uzticamiem sadarbības partneriem varam nodrošināt operatīvu nekustamā īpašuma vērtējumu kredīta nodrošinājumam visām komercbankām un nebanku kreditdevējiem.

Pasūtīt vērtējumu

Darba izpildes termiņš:

Nekustamā īpašuma novērtēšanu veicam 1 līdz 3 dienu laikā pēc objekta apsekošanas. Apsekošanu veicam Jums ērtā laikā.

Īpašuma pārbaude

 • Objekta tehniskā apsekošana
 • Dokumentācijas pārbaude
 • Būvprojekta ekspertīze
 • Zaudējumu apzināšana un aprēķins
 • Aprēķini un tāmēšana
 • Būvekspertīze
 • Citi pakalpojumi
Pieteikties

Meža un cirsmas vērtēšana:

 • Meža apsekošana
 • Dokumentācijas pārbaude un izstrāde
 • Meža inventarizācija
 • Meža vērtēšana
 • Cirsmas vērtēšana
 • Meža apsaimniekošanas plāna sagatavošana
 • Meža taksācija
 • Konsultācijas
Pieteikties

Pieteikties mūsu pakalpojumiem 


Par vērtēšanas biroju "Eksperts"

Vērtēšanas birojs "Eksperts" ir kompetentu, profesionālu ekspertu un vērtētāju apvienība, kuru veido 14 dažādu jomu sertificēti speciālisti. Mūsu komandu vieno attieksme pret darbu, augsta korporatīvā kultūra, vēlme attīstīt savas zināšanas un kompetenci, lai sniegtu augstvērtīgus pakalpojumus gan esošajiem, gan topošajiem klientiem. 

Piedāvājam kustamās mantas, nekustamā īpašuma, biznesa vērtēšanas pakalpojumus, ekspertīžu pakalpojumus, tehnisko auditu un pārbaudi, kā arī sniedzam konsultācijas un padomus plašās jomās. Mērķtiecīgi paplašinam piedāvāto pakalpojumu loku un attīstam jaunus pakalpojumu veidus.

Gandarījumu rada plašais klientu loks un pozitīvās atsauksmes. Esam klientu atzīti operatīvākie un pieejamākie nozares pārstāvji. 

Birojs ir izveidots 2015. gadā apvienojot brīnišķīgākos ekspertus un vērtētājus, ar vairāk kā 20 gadu darba pieredzi. Veicam jaunu speciālistu (no 18 līdz 100+) atlasi, apmācības un veidojam šīs nozares prestižu. Esam atvērti sadarbībai.


Mūsu klienti